หลายท่านอาจจะสงสัยว่า มีตำแหน่งนี้ด้วยหรือ ไม่เคยได้ยิน ก็ต้องขอตอบว่าองค์กรส่วนใหญ่ ในปัจจุบัน มักจะฝากฝังให้ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูแลงาน ซึ่งจะมาตื่นเต้นวางแผนเริ่มทำกันต้องใกล้จะทำการประเมินผลปรับเงินเดือนประจำปี ไม่มีการทำพูดคุยหรือติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นถ้าไม่มีคนคอยติดตามเป็นประจำ องค์กรของท่านจะใช้ระบบ MBO , KPIs ,OKR อะไรก็ตามแต่หากไม่มีคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลควบคุมที่ดี อาจจะทำให้เกิดผลการไม่ประเมินผลไม่ตรงความจริง สุดท้ายกลับไปประเมินผลโดยอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งอาจจะกระทบต่อขวัญกำลังใจของคนดีและคนเก่งในองค์กรได้

สำหรับองค์กรใดอยากจะสร้างคนที่ มอบหมายหน้าที่เป็น Performance System Manager  โดยเฉพาะผมขอระบุคณสมบัติเพื่อเป็นแนวทางคัดเลือกดังนี้

1 เข้าใจภาพรวม Performance Management System สำหรับงานด้านทรัพยากรบุคคล  ต้องเห็นภาพถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลว่าจะไปเกี่ยวเนื่องกับงานทางด้านการบริหารผลตอบแทน (Compensation & Benefit) และ การพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของพนักงานอย่างไร  และมีความรู้ถึงรูปแบบการประเมินแต่ละประเภทอย่างถ้องแท้ ซึ่งเครื่องมือปัจจุบัน ก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนา ตั้งแต่ MBO , KPIs ,OKR เลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

2 มีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์  หลายท่านทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ส่วนใหญ่แล้วมักเรียบจบสายสังคมศาสตร์  ถ้าเป็นตอนสมัยมัธยมมักจะเรียนสายศิลป์เป็นสักส่วนใหญ่  ฉะนั้นเรื่องวิชาคณิตศาสตร์ก็ จะเป็นเรื่องที่ไม่สันทัดสำหรับหลายท่าน  แต่ถ้าท่านเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดูแลงานด้านการประเมินผลการปฎิบัติงาน เป็นเรื่องท่านจำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่งยวด  แต่ไม่ต้องถึงขั้นอัจฉริยะ ถอดสแควร์รูท อินทิเกรต  สมการถดถอย หลับตาคิดตัวเลขคำตอบได้ทันใด เพียงมีใจไม่ย้อท้อ มีพื้นฐานคิดค่าเปอร์เซ็นต์ , เฉลี่ย , สะสม บวกลบคูณหาร แบบ ธรรมดาได้ ส่วนกราฟหลักคือ กราฟระฆังคว่ำ เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

3 มีความรอบคอบ ลองคิดภาพถ้าท่านบวกผลคะแนนผิดพลาดค่าคะแนนประเมินผลเพี้ยน ทำให้ค่าคะแนนผลประเมินพลาด ส่งผลให้ปรับเงินเดือนไม่สอดคล้องกับความจริงแล้วพนักงานมาทักท้วง แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วกับการตามแก้ไขแล้ว

4 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี หรือ โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูล  เนื่องด้วยงานประเมินผลจะต้องมี การติดตามเก็บข้อมูลจากความเป็นจริง เหมือนงานวิจัยเล็กๆ จำนวนข้อมูลแต่ละตำแหน่งมีปริมาณพอสมควร   ฉะนั้นแล้วแต่ละองค์กรมี การลงทุนทางด้านโปรแกรมเพียงใด แล้วแต่ขนาดและความพร้อมขององค์กร บางแห่งยังเก็บบนกระดาษ , Excel , Access  ซึ่งสำหรับ Performance System Manager  ยิ่งมีความรู้ในด้านเทคโนโลยี เยอะ ก็จะช่วยทุนแรงสำหรับการสรุปผลให้ทางพนักงานหรือผู้บริหารได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มี โปรแกรมสำหรับประเมินผลการปฎิบัติงานขายเป็น On Cloud ราคาไม่แพงให้เลือกใข้ได้

5 มีทักษะการนำเสนอและยืนหยัดตามข้อมูลจริง  สามารถอธิบายภาพรวมการประเมินผลแต่ละหน่วยงานได้อย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ เป็นไปตามความเป็นจริง เพราะอย่างที่เขียนไปข้างต้น ว่าผลของการประเมินจะต้องนำไปบริหารจัดการด้านการบริหารผลตอบแทน (Compensation & Benefit) และ การพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path)  อาจจะมีอำนาจมืดจากทางหัวหน้างานบางท่านมากดดันว่าขอเกรดเอ ยกโควตามาได้ไหม หรือ โต้แย้งให้ตนเองได้ประโยชน์ ฉะนั้นการนำเสนอแบบกระชับและชัดเจนจะช่วยให้ท่านทำงานผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งอีกอย่างที่ช่วยได้คือ รูปแบบรายงานจากโปรแกรมที่ใช้ งานง่าย ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ การนำเสนอลุล่วงด้วยดี

 

ผู้เขียนขอยกข้อหลักๆตามนี้ จากประสบการณ์ที่เคยทำงานด้านนี้ มา  ซึ่งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านใดอยากมาทำงานด้านนี้ อาจจะลองสำรวจว่าตนเองมีแต่ละข้อตามนี้ครบหรือไม่  ถ้าครบพร้อมไป มีใจทางด้านนี้  ก็ GO ON เลยครับ เพราะผู้เขียนเชื่อว่า มีใจอะไรก็พัฒนาได้ครับ

ผู้เขียนBoondiskji

บทความที่น่าสนใจ
KPIs ใช้ยังไงให้ไชโย
5 วิธีใช้เด็ดๆ ที่ evalu9 แนะนำให้ใช้
มีของดี ก็ต้องใช้ให้เป็นจริงมั้ยล่ะ
KPIs ใช้ยังไงให้ไชโย ตอนที่ 2 แล้วจ้า
5 วิธี ที่ evalu9 แนะนำให้ใช้
อยากให้องค์กรก้าวไกล ก็ต้องใช้ให้เป็น
5ข้อดี ที่ SME ควรใช้ Cloud
เพราะมันถึงเวลาแล้ว 
ที่ SME จะต้องมีระบบ
พัฒนาบุคลากรดีๆใช้กับเขาบ้าง
ลองอ่านได้ที่บทความนี้เลยค่ะ
Our Solution
Progress คือ Application สำหรับจัดทำ KPIs
(Key Performance Indicators) 
เพื่อประเมินผลพนักงานจากหน้าที่ความรับผิดชอบจริง 
อีกทั้งยังครอบคลุมถึง Competency , Core Value 
เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโต อย่างยั่งยืน และมั่นคง
SEE KPI Application การประเมินผลพนักงานยุคใหม่ 
ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย
ให้ใช้งานง่ายและสัมผัสได้จริง
Smart JD เพื่อให้ Job Description ไม่เป็นเพียงแค่เอกสาร
ที่ทุกๆ องค์กรจัดทำขึ้นตามระบบมาตรฐานต่างๆ 
ที่บังคับและกำหนดไว้ หากแต่ไม่สามารถนำมาใช้งานจริงสำหรับการบริหารและจัดการองค์กร
และทรัพยากรบุคคลได้อย่างแท้จริงและเป็นปัจจุบัน
Powered by MakeWebEasy.com