VDO Demo 
VDO Demo วิธีการใช้งาน
Application Smart JD

ระบบ Job Description ที่จะไม่เป็นเพียงแค่เอกสาร
แต่สามารถนำมาใช้งานได้จริง
VDO Demo วิธีการใช้งาน
Application Progress

ระบบประเมินผลงานบุคลากร KPIs
และครอบคลุมถึง Competency , Core Value

VDO Demo วิธีการใช้งาน
Application Advance

ระบบประเมินผลงานบุคลากร KPIs 
และครอบคลุมถึง Competency , Core Value

อ่านบทความดีๆจาก Evalu9 ได้ที่นี่ค่ะ
Powered by MakeWebEasy.com